K&T mäso s.r.o.,Tešedíkovo

K&T  mäso  spol. s.r.o. bola založená spoločenskou  zmluvou dňa 25.02.2002.  Začali sme nákupom a predajom jatočných ošípaných. Po krátkom  čase sme začali pracovať v rozrábke bravčového mäsa v prenajatých priestoroch. Po roku sme prenajaté priestory odkúpili. Výrobná činnosť prebiehala v troch miestnostiach. Dnes má spoločnosť moderné priestory, ktoré spĺňajú najprísnejšie technologické a hygienické kritériá Európskej únie. Rozrábajú sa bravčové polovičky, hovädzie štvrte a taktiež sa naďalej zaoberáme s nákupom a predajom bravčových polovíc a mäsových výrobkov.úZo začiatku podnikania sme rozrobeným mäsom zásobovali len okolité obchody. Dnes rozrábame týždenne 800 bravčových polovíc a zásobujeme spoločnosti, predajne, reštaurácie, hotely, školské jedálne, domy dôchodcov na území celého Slovenska. Od roku 2004 sme rozšírili našu posobnosť aj za hranice, konkrétne sme prerazili na trh v Maďarsku. Vybudovali sme s nimi dobré a hlavne obchodné vzťahy. Svoju pôsobnosť toho času rozširujeme na veľkosklady, konzervárne a na všetky školské jedálne v našom okrese. Nakoľko sme zvýšili výrobu,potrebovali sme zainvestovať z vlastných zdrojov do ďalšej výstavby. Podarilo sa nám postaviť nové mraziace a chladiace boxy. Vďaka tomu sme našu ponuku rozšírili aj o mrazené mäso. V januáry 2008 bola naša rozrábka schválená na veľkokapacitnú rozrábku podľa prísnych predpisov a noriem EÚ.   Od novembra 2010 sme začali s predtavbou druhej časti budovy. Bola nevyužitá, tak sme sa rozhodli investovať do výroby mäsových výrobkov.Od októbra 2013 sme výrobu spustili. Keďže na trhu ťažko nájdeme kvalitné výrobky vyrobené z mäsa, naším cieľom je držať sa receptov naších starých rodičov.Uvedomujeme si, že spokojnosť zákazníkov je i našou spokojnosťou.  Trvalým cieľom je zvyšovanie kvality v univerzálnom zmysle-kvality výroby,odbornej úrovne zamestnancov, pracovného prostredia, kvality spolupráce s našimi obchodnými partnermi.


Naše služby:

  • Rozrábanie bravčových a hovädzích polovíc
  • Nákup, predaj bravčových polovíc, výsekového čerstvého mäsa a mrazeného mäsa
  • Zásobovanie mäso-predajní,iných rozrábkarní, výrobní mäsových výrobkov, školských jedální, stravovacích jednotiek, reštaurácií a konzervární Výroba mäsových výrobkov:

  •  mäkkých mäsových výrobkov
  • varených mäsových výrobkov
  • surových solených mias a  tepelne opracovaných solených mias a slanín
  • živočíšných tukov