Obchodné podmienky

v súlade dohodnutej dodávateľskej zmluvy.